Συναρτήσεις. ΣτατιστικήΚύκλος- Πολύγωνα. Στερεομετρία