Ανακοινώσεις του e-βιβλίου

Σκοπός και περιεχόμενα του e-μαθήματος

Σκοπός και περιεχόμενα του e-μαθήματος

από Vasilis Palilis -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Σκοπός του e-μαθήματος

ΠληροφόρίεςΣκοπός του e-μαθήματος είναι η αναλυτική διαποραγμάτευση της ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ύλης των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Πρόκειται για μια ενεργητική διαδικασία στην οποία:

 • Κατοχυρώνεις τις γνώσεις και δεξιότητες που έχεις κατακτήσει.
 • Εντοπίζεις κενά γνώσεων και τα καλύπτεις καλλιεργώντας την κατάλληλη δεξιότητα.
 • Λύνεις απορίες.
 • Επεκτείνεις τις ικανότητές σου στην αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων ενεργοποιώντας διαδικασίες από τις επιμέρους ενότητες.
 • Αποκτάς μια πλήρη εικόνα της συνολικής ύλης.

Στο τέλος αυτού του e-μαθήματος θα είσαι σε θέση να εντοπίζεις τη θεωρία και τις τεχνικές που χρειάζονται να αντιμετωπίσεις και να λύσεις σωστά ένα πρόβλημα.

 

Περιεχόμενα

Η ύλη των μαθηματικών της B' Γυμνασίου έχει οργανωθεί σε τέσσερις μεγάλες ενότητες:

Εξισώσεις. Αριθμοί
Συναρτήσεις. Στατιστική
 • Καρτεσιανό σύστημα 
 • Η συνάρτηση της ευθείας
 • Η συνάρτηση της υπερβολής
 • Στατιστικά μεγέθη
 • Στατιστικές αναπαραστάσεις
Εμβαδά. Τριγωνομετρία
 • Μονάδες μέτρησης εμβαδού
 • Εμβαδά επιπέδων σχημάτων
 • Πυθαγόρειο θεώρημα
 • Τριγωνομετρικοί αριθμοί
Κύκλος- Πολύγωνα. Στερεομετρία
 • Κύκλος και κυκλικός δίσκος
 • Επίκεντρες- εγγεγραμμένες γωνίες
 • Κανονικά πολύγωνα
 • Πρίσμα, Πυραμίδα και Σφαίρα
 • Εμβαδά- Όγκοι