Περιγραφή θέματος

 • Προετοιμασία για το Πιστοποιητικό Γ΄

  Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει όσους επιθυμούν στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Α. Βασίζεται στη ύλη που προτείνει η Επ.Ε.Ι.Α και στην τράπεζα ερωτήσεων που αυτή προτείνει.

  Έχει τους εξής στόχους:
  • Να παρέχει επαρκείς πηγές πληροφόρησης/ μελέτης
  • Να απλοποιεί/ οργανώνει τη μελέτη παρέχοντας πολλαπλούς τρόπους δόμησης της σε

  Ιστοσελίδα Ιστοσελίδες,  Ενότητα ιστοσελίδων Ενότητα ιστοσελίδων, pdf με νομοθεσία Νομοθεσία, Ερωτήσεις/ κουίζ Ερωτήσεις/ κουίζ και λεξικό λεξικό

  • Να δώσει τη δυνατότητα διαρκών ελέγχων στη γνώση των ερωτήσεων της τράπεζας ερωτήσεων της Επ.Ε.Ι.Α
  • faceΝα δώσει τη δυνατότητα εξάσκησης με πολλά τεστ
 • Κεφάλαιο Γ1

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ LlOYDS, ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Κεφάλαιο Γ2

  ΚΙΝΔΥΝΟΙ & RISK MANAGEMENT, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

  • 75 ερωτήσεις στo Κεφάλαιο Γ2 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο Κεφάλαιο Γ1
  • Τεστ στο Κεφάλαιο Γ2 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο 75 ερωτήσεις στo Κεφάλαιο Γ2
 • Κεφάλαιο Γ3

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 

  • 93 ερωτήσεις στo Κεφάλαιο Γ3 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο Κεφάλαιο Γ2
  • Τεστ στο Κεφάλαιο Γ3 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο 93 ερωτήσεις στo Κεφάλαιο Γ3
 • Κεφάλαιο Γ4

  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 • Κεφάλαιο Γ5

  ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

  • 74 ερωτήσεις στo Κεφάλαιο Γ5 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο Κεφάλαιο Γ4
  • Τεστ στο Κεφάλαιο Γ5 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο 74 ερωτήσεις στo Κεφάλαιο Γ5
 • Κεφάλαιο Γ6

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  • 51 ερωτήσεις στo Κεφάλαιο Γ6 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο Κεφάλαιο Γ5
  • Τεστ στο Κεφάλαιο Γ6 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο 51 ερωτήσεις στo Κεφάλαιο Γ6
 • Οι εξετάσεις!

  • Τεστ παρόμοιο με των εξετάσεων Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο Κεφάλαιο Γ6