Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τις εξετάσεις για την Πιστοποιητικό τύπου Γ

Οι επόμενες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2015 στην Αθήνα.

Οι επόμενες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2015 στην Αθήνα.

από Vasilis Palilis -
Αριθμός απαντήσεων: 0
Οι επόμενες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2015 στην Αθήνα.