Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τις εξετάσεις για την Πιστοποιητικό τύπου Γ

Σημαντική αλλάγή στα κριτήρια επιτυχούς εξέτασης!!!

Σημαντική αλλάγή στα κριτήρια επιτυχούς εξέτασης!!!

από Vasilis Palilis -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Μια σοβαρή δυσκολία πρόσθεσε η εποπτική αρχή στην επιτυχία για την απόκτηση του πιστοιητικού. Τη δραματική αύξηση του βαθμού που απαιτείται.

«Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά:
α) εφόσον η εξεταζόμενη ύλη χωρίζεται σε ενότητες, στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας και, ταυτοχρόνως, στο 80% του συνόλου των ερωτήσεων,
β) εφόσον η εξεταζόμενη ύλη δεν χωρίζεται σε ενότητες, στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων.».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2015.

Το πιστοποιητικό Γ΄ ανήκει στην κατηγορία α. Για την επιτυχία λοιπόν απαιτούνται να απαντηθούν σωστά τουλάχιστον

  • 6 ερωτήσεις από κάθε ενότητα
  • 48 ερωτήσεις συνολικά

 Χρειάζεται πολύ περισσότερη μελέτη πια, πρέπει να παίρνετε πάνω από 80% (δεν αρκεί πια το 60%) σε κάθε τεστ και σε και στο τελικό επίσης. 

 Καλή προσπάθεια!