Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τις εξετάσεις για την Πιστοποιητικό τύπου Γ

Οι επόμενες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 26, 27 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα (Α, Β, Γ, Δ) και 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη (Α, Δ).

Οι επόμενες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 26, 27 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα (Α, Β, Γ, Δ) και 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη (Α, Δ).

από Vasilis Palilis -
Αριθμός απαντήσεων: 0
Οι επόμενες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 26, 27 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα (Α, Β, Γ, Δ) και 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη (Α, Δ).