Διεθνής ορολογία


ωωω

Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

Agreed Value

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, 10:40 μμ
 

συμφωνημένη αξία.

 

Arbitration Award

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, 10:40 μμ
 

απόφαση διαιτησίας.

 

ART Insurance

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, 10:37 μμ
 

Ασφαλίσεις γεγονότων που η γενεσιουργός αιτία ήταν από παράγοντες εξωτερικών γεγονότων τρίτων και δεν προβλέπονται σε ένα σύνηθες ασφαλιστήριο περιουσίας.

 

Average cost of outstanding claims

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, 10:31 μμ
 

Είναι το πηλίκο του αθροίσματος του ποσού των μερικά πληρωθεισών ζημιών και του ποσού των εκκρεμών ζημιών. Οι μεν μεταβολές μιας μερικά πληρωθείσας ζημίας προστίθεται στο ποσό των μερικά πληρωθεισών ζημιών, οι δε προβλέψεις αυτής στο ποσό των εκκρεμών ζημιών, ενώ σαν ζημία προστίθεται στο πλήθος των εκκρεμών ζημιών.

 

Aviation insurance

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, 9:46 μμ
 

Προσφέρει: 

  • ασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς στο αεροσκάφος, ενώ είναι στον αέρα ή στο έδαφος.
  • ασφάλιση φορτίων.
  • ειδική κάλυψη κινδύνων που σχετίζονται με επιδείξεις αέρος.
 

B

Balance sheet

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, 9:46 μμ
 

H έκθεση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης που παρουσιάζει το ενεργητικό και το παθητικό μιας επιχείρησης.

 

Broker's cancellation clause

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, 9:45 μμ
 

Μια ρήτρα που χρησιμοποιείται στις ασφαλίσεις σκαφών και προστατεύει τον μεσίτη σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων και  βάσει της οποίας ο ασφαλιστής δικαιούται να ακυρώσει ένα συμβόλαιο κατ' απαίτηση του μεσίτη, όταν ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει το ασφάλιστρο.

 

Brokers Lien

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, 10:21 μμ
 

Tο δικαίωμα να κρατά, το διαμεσολαβούν πρόσωπο, το συμβόλαιο μέχρι να εισπράξει τα ασφάλιστρα.

 

Burning cost

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014, 9:44 μμ
 
  • Tο κόστος των απαιτήσεων σε έναν αριθμό ασφαλισμένων ή σε μια αντασφαλιστική σύμβαση που χρησιμοποιείται για εξαγωγή ορισμένων ποσοστών.
  • Στις ασφαλίσεις πυρός ως ποσοστό μπορεί να είναι εκείνο των απαιτήσεων πάνω στα ασφάλιστρα ή στα ασφαλισμένα ποσά.
  • Στην αντασφάλιση το ποσοστό μπορεί να είναι εκείνο των απαιτήσεων πάνω στα ασφάλιστρα της ασφαλιστικής επιχείρησης που πρόσφερε τους κινδύνους.
 

Business risk

από Vasilis Palilis - Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014, 1:06 μμ
 

 επιχειρηματικός κίνδυνος

 


Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Επόμενο)
  ΟΛΑ