Διεθνής ορολογία


ωωω

Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

Φωτογραφία Vasilis Palilis

Agreed Value

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014, 10:40 μμ
 

συμφωνημένη αξία.

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis

Arbitration Award

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014, 10:40 μμ
 

απόφαση διαιτησίας.

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis

ART Insurance

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014, 10:37 μμ
 

Ασφαλίσεις γεγονότων που η γενεσιουργός αιτία ήταν από παράγοντες εξωτερικών γεγονότων τρίτων και δεν προβλέπονται σε ένα σύνηθες ασφαλιστήριο περιουσίας.

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis

Average cost of outstanding claims

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014, 10:31 μμ
 

Είναι το πηλίκο του αθροίσματος του ποσού των μερικά πληρωθεισών ζημιών και του ποσού των εκκρεμών ζημιών. Οι μεν μεταβολές μιας μερικά πληρωθείσας ζημίας προστίθεται στο ποσό των μερικά πληρωθεισών ζημιών, οι δε προβλέψεις αυτής στο ποσό των εκκρεμών ζημιών, ενώ σαν ζημία προστίθεται στο πλήθος των εκκρεμών ζημιών.

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis

Aviation insurance

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014, 9:46 μμ
 

Προσφέρει: 

  • ασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς στο αεροσκάφος, ενώ είναι στον αέρα ή στο έδαφος.
  • ασφάλιση φορτίων.
  • ειδική κάλυψη κινδύνων που σχετίζονται με επιδείξεις αέρος.
 

B

Φωτογραφία Vasilis Palilis

Balance sheet

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014, 9:46 μμ
 

H έκθεση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης που παρουσιάζει το ενεργητικό και το παθητικό μιας επιχείρησης.

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis

Broker's cancellation clause

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014, 9:45 μμ
 

Μια ρήτρα που χρησιμοποιείται στις ασφαλίσεις σκαφών και προστατεύει τον μεσίτη σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων και  βάσει της οποίας ο ασφαλιστής δικαιούται να ακυρώσει ένα συμβόλαιο κατ' απαίτηση του μεσίτη, όταν ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει το ασφάλιστρο.

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis

Brokers Lien

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014, 10:21 μμ
 

Tο δικαίωμα να κρατά, το διαμεσολαβούν πρόσωπο, το συμβόλαιο μέχρι να εισπράξει τα ασφάλιστρα.

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis

Burning cost

από Vasilis Palilis - Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014, 9:44 μμ
 
  • Tο κόστος των απαιτήσεων σε έναν αριθμό ασφαλισμένων ή σε μια αντασφαλιστική σύμβαση που χρησιμοποιείται για εξαγωγή ορισμένων ποσοστών.
  • Στις ασφαλίσεις πυρός ως ποσοστό μπορεί να είναι εκείνο των απαιτήσεων πάνω στα ασφάλιστρα ή στα ασφαλισμένα ποσά.
  • Στην αντασφάλιση το ποσοστό μπορεί να είναι εκείνο των απαιτήσεων πάνω στα ασφάλιστρα της ασφαλιστικής επιχείρησης που πρόσφερε τους κινδύνους.
 
Φωτογραφία Vasilis Palilis

Business risk

από Vasilis Palilis - Σάββατο, 13 Δεκέμβριος 2014, 1:06 μμ
 

 επιχειρηματικός κίνδυνος

 

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Επόμενο)
  ΟΛΑ