Ενημέρωση-οδηγίες-βοήθεια για το e-μάθημα. Οι πιο συχνές απορίες (FAQ)

Εδώ παρέχονται μερικές οδηγίες, συνήθως βίντεο, για τον τρόπο που εργαζόμαστε στον επεξεργαστή κειμένου (HTML Editor). Αυτό θα συμβεί σε κάποιες εργασίες.

Εισαγωγικά

Πώς παρκολουθώ την εξέλιξη και την πρόοδο μου στο μάθημα:

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παρακολουθήσετε την εξέλιξη την πρόδο και τις επιτυχίες σας στο μάθημα.

H πρόοδος στο μάθημαΔείτε στην εικόνα. Περιγράφει τα blocks που βρίσκονται δεξιά στη σελίδα σας και σας δίνουν αυτές τις πληροφορίες.

Στο Διαχείριση--->Βαθμοί (Administration --->Grades) μπορείτε να βλέπετε τους βαθμούς σας και τα σχόλια των καθηγητών, πάντα θα υπάρχουν τέτοια και πολλές φορές θα έχετε προτάσεις για να μελετήσετε κάτι παραπάνω ή να βελτιώσετε κάτι.

Στη "Πρόοδο" έχετε αμέσως μια εικόνα για το ποιες από τις απαιτούμενες δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Περιλαμβάνονται μόνο οι θεωρίες τα Τεστ και τα Διαγωνίσματα.

Στην "Κατάσταση ολοκλήρωσης μαθήματος" έχετε μια πρώτη εικόνα για το τι έχετε ολοκληρώσει και κάνοντας κλικ στο "More Details" έχετε πλήρη εικόνα όλων των δραστηριοτήτων του e-  μαθήματος.