Ενημέρωση-οδηγίες-βοήθεια για το e-μάθημα. Οι πιο συχνές απορίες (FAQ)

Εδώ παρέχονται μερικές οδηγίες, συνήθως βίντεο, για τον τρόπο που εργαζόμαστε στον επεξεργαστή κειμένου (HTML Editor). Αυτό θα συμβεί σε κάποιες εργασίες.

Εισαγωγικά

Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται οδηγίες που θα βοηθήσουν την εργασία σας στο e-βιβλίο. Ρίξτε μια ματιά, αλλά μην αγχώνεστε. Όταν χρειάζεται θα έχετε παραπομπές εδώ για κάθε βοήθεια που χρειάζεστε!