Ενημέρωση-οδηγίες-βοήθεια για το e-μάθημα. Οι πιο συχνές απορίες (FAQ)

Εδώ παρέχονται μερικές οδηγίες, συνήθως βίντεο, για τον τρόπο που εργαζόμαστε στον επεξεργαστή κειμένου (HTML Editor). Αυτό θα συμβεί σε κάποιες εργασίες.

Εισαγωγικά

Επικοινωνία: Πώς λύνω απορίες;

Πληροφορίες-Οδηγίες-ΒοήθειεςΣε κάθε e-βιβλίο υπάρχει η ομάδα συζητήσεων (forum) "Εδώ διατυπώνουμε και βοηθάμε να λυθούν απορίες..." όπου καθένας μπορεί να διατυπώσει τις απορίες του και να βοηθήσει άλλους συμμετέχοντες να λύσουν τις δικές τους.

Εξυπακούεται ότι στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν και οι εκπαιδευτές διευκολύνοντας τη διαδικασία. Πολλές φορές ανοίγουν και αυτοί ένα θέμα συζήτησης (π.χ. ένα πρόβλημα) ή καταγράφουν κάτι που δυσκόλεψε πολλούς μαθητές, ανάλογα με τη ροή του μαθήματος.