Ενημέρωση-οδηγίες-βοήθεια για το e-μάθημα. Οι πιο συχνές απορίες (FAQ)

Εδώ παρέχονται μερικές οδηγίες, συνήθως βίντεο, για τον τρόπο που εργαζόμαστε στον επεξεργαστή κειμένου (HTML Editor). Αυτό θα συμβεί σε κάποιες εργασίες.

Εισαγωγικά

Εισαγωγή κειμένου-μαθηματικού κειμένου

Στις εργασίες κυρίως μερικές φορές θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε την απάντησή σας. Είναι απλό, το βίντεο που ακολουθεί σας δείχνει πώς μπορείτε να γράψετε κείμενο ή μαθηματικό κείμενο!