Ενημέρωση-οδηγίες-βοήθεια για το e-μάθημα. Οι πιο συχνές απορίες (FAQ)

Εδώ παρέχονται μερικές οδηγίες, συνήθως βίντεο, για τον τρόπο που εργαζόμαστε στον επεξεργαστή κειμένου (HTML Editor). Αυτό θα συμβεί σε κάποιες εργασίες.

Εισαγωγικά

Εισαγωγή εικόνας

Σε μερικές εργασίες έχετε σκανάρει ή φωτογραφίσει την απάντησή σας σε μια εργασία.

Το πρώτο βήμα είναι να τη "φορτώσετε"στον υπολογιστή σας. 

Το δεύτερο είναι να την ανεβάσετε στην περιοχή που πρέπει να απαντήσετε. Το βίντεο που ακολουθεί σας δείχνει αυτήν τη διαδικασία.