Περιγραφή θέματος

 • Προετοιμασία για το Πιστοποιητικό Α΄

  Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει όσους επιθυμούν στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Α. Βασίζεται στη ύλη που προτείνει η Επ.Ε.Ι.Α και στην τράπεζα ερωτήσεων που αυτή προτείνει.

  Έχει τους εξής στόχους:
  • Να παρέχει επαρκείς πηγές πληροφόρησης/ μελέτης
  • Να απλοποιεί/ οργανώνει τη μελέτη παρέχοντας πολλαπλούς τρόπους δόμησης της σε

  Ιστοσελίδα Ιστοσελίδες,  Ενότητα ιστοσελίδων Ενότητα ιστοσελίδων, pdf με νομοθεσία Νομοθεσία, Ερωτήσεις/ κουίζ Ερωτήσεις/ κουίζ και λεξικό λεξικό

  • Να δώσει τη δυνατότητα διαρκών ελέγχων στη γνώση των ερωτήσεων της τράπεζας ερωτήσεων της Επ.Ε.Ι.Α
  • faceΝα δώσει τη δυνατότητα εξάσκησης με πολλά τεστ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ

  Ασφαλιστική αγορά καλείται ο οικονομικός χώρος στον οποίο ζητείται και προσφέρεται ασφαλιστική προστασία. Σ’ αυτό το χώρο, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ασφαλιστές) προσφέρουν, έναντι ασφαλίστρου, ασφάλιση σ’ αυτούς που τη ζητούν (ασφαλιστικό κοινό). 

  Στην ασφαλιστική αγορά συμμετέχουν οι διαμεσολαβητές, δηλαδή εκείνοι που προωθούν τα ασφαλιστικά αγαθά για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιριών, οι οργανώσεις επιχειρηματικής εκπροσώπησης  και επαγγελματικής εκπροσώπησης, το Επικουρικό Κεφάλαιο, το Γραφείο Διεθνούς  Ασφάλισης, κ.ο.κ. .

  Με το ν. 3867/10 έχει ανατεθεί η εποπτεία της Ασφαλιστικής αγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδας

  • Λάβετε βαθμό
  • Τεστ στην "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ" Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο 64 ερωτήσεις στην "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ"
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

  Η καλή πίστη είναι το προαπαιτούμενο ανάμεσα σε όλες τις πλευρές της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφαλιζόμενο-εταιρία και διαμεσολαβούντα). Η καλή πίστη, λοιπόν, είναι η βάση αυτής της συνεργασίας, διότι αφενός μεν είναι δύσκολο να ελέγξει ο ασφαλιστής την εγκυρότητα πολλών από τα στοιχεία που δίνει ο λήπτης της ασφάλισης, αφετέρου δε είναι δύσκολο στο λήπτη να ελέγξει κάθε λεπτομέρεια της ασφαλιστικής σύμβασης.

  σύμβσαη

 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

  Η απαγόρευση του πλουτισμού ως αποζημιωτική αρχή, είναι μια από τις βασικότερες αρχές της ασφαλιστικής σύμβασης. Δηλαδή, το ασφάλισμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο ούτε από το ύψος της ζημίας, ούτε και από το ασφαλιστικό ποσό που έχει αναλάβει να καλύψει ο ασφαλιστής.

  • 141 ερωτήσεις στο "ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ" Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στην "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ"
  • Τεστ στο "ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ" Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο 141 ερωτήσεις στο "ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ"
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Κλάδος 10)

  "Ως και ποδήλατο εφοδιασμένο με βοηθητικό κινητήρα"  ακόμα κι αν κινείται "επί γηπέδου προσιτού στο κοινό ή σε κάποιο αριθμό προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σ’ αυτό" ,  "υποχρεούται στην ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων "

  ανασφάλισταΠαρόλα αυτά εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδων οχήματα είναι ανασφάλιστα αυτή τη στιγμή. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ο νομοθέτης επέβαλε πρόστομο € 500 σε κάθε ανασφάλιστο όχημα μετά τη 15η Απριλίου 2013 υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου.  Δείτε τη νομοθετική πράξη.

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

  ασφάλειαΑσφαλιστικά, ακόμα κι η επιβίωση ενός ανθρώπου αντιμετωπίζεται ως "κίνδυνος" από την άποψη ότι δε θα του επαρκούν οι οικονομικοί πόροι για να μακροημερεύσει! Επίκαιρο!

  Πώς οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να αποζημιώσουν  ζημιές με υπέρογκα ποσά; Είναι απλό: Ασφαλίζονται και αυτές. Αυτό καλείται αντασφάλιση.

  • 74 ερωτήσεις στην "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ" Quiz Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στην "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ"
  • Τεστ στην "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ" Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο 74 ερωτήσεις στην "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ" Quiz
 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ

 • Οι εξετάσεις!

  • Τεστ παρόμοιο με των εξετάσεων Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ"