Ν. 2496/97: Κωδικοποίηση του νομοθετικού διατάγματος 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως»