• Για τη γνώση... Για τις εξετάσεις...

 • Διαγωνίσματα

  • Επανάληψη σε κάθε ενότητα χωριστά.
  • Διαγώνισμα στους αριθμούς Quiz
   Restricted Not available unless: You achieve a required score in M.O: Οι αριθμοί
  • Διαγώνισμα στα ποσοστά και τα ποσά Quiz
   Restricted Not available unless: You achieve a required score in M.O.: Ποσά. Ποσοστά. Εξισώσεις.
  • Διαγώνισμα στις βασικές γεωμετρικές έννοιες Quiz
   Restricted Not available unless: You achieve a required score in M.O.: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
  • Διαγώνισμα, συμμετρία,τρίγωνα, παραλληλόγραμμα Quiz
   Restricted Not available unless:
   • The activity Αξιολόγηση της 4ης ενότητας is marked complete
   • You achieve a required score in M.O.: Συμμετρία. Τρίγωνο. Παραλληλόγραμμο
Συμμετρία. Τρίγωνο. ΠαραλληλόγραμμοΤελευταίος γύρος!