Περιγραφή θέματος

 • Για τη γνώση... Για τις εξετάσεις...

 • Γνωριμία...Επικοινωνία... Συνεργασία

  • Σύγχρονη και Ασύγχρονη Επικοινωνία.
  • Δημιουργία αναρτήσεων φόρουμ: 1
  • Εδώ διατυπώνουμε και βοηθάμε να λυθούν απορίες... Φόρουμ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Ας Γνωριστούμε! είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
 • Οι αριθμοί

 • Ποσά. Ποσοστά. Εξισώσεις.

  • Περάστε τουλάχιστον 40 λεπτά σε αυτήν τη δραστηριότητα
  • Εξάσκηση: Ποσοστά Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Αξιολόγηση της 1ης ενότητας είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Λάβετε βαθμολογία επιτυχίας
  • Τεστ στα ποσοστά Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν:
   • Η δραστηριότητα Εξάσκηση: Ποσοστά είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
   • Η δραστηριότητα Εργασία: Ποσοστά είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Περάστε τουλάχιστον 40 λεπτά σε αυτήν τη δραστηριότητα
  • Λάβετε βαθμολογία επιτυχίας
  • Λάβετε βαθμολογία επιτυχίας
  • Τεστ, Ασκήσεις στα ποσά Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν:
  • Τεστ, Προβλήματα στα ποσά Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν:
  • Εξάσκηση στις απλές εξισώσεις Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Θεωρία: Απλές εξισώσεις είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Τεστ στις απλές εξισώσεις Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Εξάσκηση στις απλές εξισώσεις είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
 • Βασικές γεωμετρικές έννοιες

  • Ευθεία, Ημιευθεία, Ευθ. τμήμα
  • Επίπεδο
  • Γωνία
  • Κύκλος
  • Σχέσεις- Ιδιότητες- Σχετικές θέσεις
  • Περάστε τουλάχιστον 40 λεπτά σε αυτήν τη δραστηριότητα
  • Τεστ στην ευθεία και το επίπεδο Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Αξιολόγηση της 2ης ενότητας είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Τεστ στις γωνίες Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Θεωρία: Γωνία είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Τεστ στον κύκλο Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Θεωρία: Κύκλος είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
 • Συμμετρία. Τρίγωνο. Παραλληλόγραμμο

  • Συμμετρία ως προς άξονα ή σημείο
  • Μεσοκάθετος
  • Παράλληλε ευθείες τεμνόμενες από τρίτη
  • Τρίγωνο. Στοιχεία- Είδη- Ιδιότητες- Σχέσεις
  • Παραλληλόγραμμο. Στοιχεία- Είδη- Ιδιότητες- Σχέσεις
  • Τεστ, συμμετρία,μεσοκάθετος, παράλληλες Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν:
   • Η δραστηριότητα Αξιολόγηση της 3ης ενότητας είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
   • Η δραστηριότητα Θεωρία: Συμμετρία. Μεσοκάθετος. Παράλληλες είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Τεστ στα τρίγωνα Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Θεωρία: Τρίγωνα είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Τεστ στα παραλληλόγραμμα και το τραπέζιο Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Θεωρία: Παραλληλόγραμμα και Τραπέζια είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
 • Διαγωνίσματα

  • Επανάληψη σε κάθε ενότητα χωριστά.
  • Διαγώνισμα στους αριθμούς Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο M.O: Οι αριθμοί
  • Διαγώνισμα στα ποσοστά και τα ποσά Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο M.O.: Ποσά. Ποσοστά. Εξισώσεις.
  • Διαγώνισμα στις βασικές γεωμετρικές έννοιες Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο M.O.: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
  • Διαγώνισμα, συμμετρία,τρίγωνα, παραλληλόγραμμα Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν:
   • Η δραστηριότητα Αξιολόγηση της 4ης ενότητας είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
   • Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο M.O.: Συμμετρία. Τρίγωνο. Παραλληλόγραμμο
 • Τελευταίος γύρος!

  • Επανάληψη σε όλη την ύλη
  • Αξιολόγηση του e-μαθήματος από τους μαθητές του
  • Γενικό Διαγώνισμα Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν:
   • Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο M.O.: Διαγωνίσματα
   • Η δραστηριότητα Αξιολόγηση του μαθήματος είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Γενική πρόβα! Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Η δραστηριότητα Γενικό Διαγώνισμα είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
 • Θέμα 9