• Συμμετρία. Τρίγωνο. Παραλληλόγραμμο

  • Συμμετρία ως προς άξονα ή σημείο
  • Μεσοκάθετος
  • Παράλληλε ευθείες τεμνόμενες από τρίτη
  • Τρίγωνο. Στοιχεία- Είδη- Ιδιότητες- Σχέσεις
  • Παραλληλόγραμμο. Στοιχεία- Είδη- Ιδιότητες- Σχέσεις
  • Τεστ, συμμετρία,μεσοκάθετος, παράλληλες Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός:
   • Η δραστηριότητα Αξιολόγηση της 3ης ενότητας είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
   • Η δραστηριότητα Θεωρία: Συμμετρία. Μεσοκάθετος. Παράλληλες είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Τεστ στα τρίγωνα Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Θεωρία: Τρίγωνα είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Τεστ στα παραλληλόγραμμα και το τραπέζιο Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Η δραστηριότητα Θεωρία: Παραλληλόγραμμα και Τραπέζια είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
Βασικές γεωμετρικές έννοιεςΔιαγωνίσματα