Γνωριμία...Επικοινωνία... ΣυνεργασίαΠοσά. Ποσοστά. Εξισώσεις.