Περιγραφή θέματος

 • Προετοιμασία για το Πιστοποιητικό Β΄

  Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει όσους επιθυμούν στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Β Βασίζεται στη ύλη που προτείνει η Επ.Ε.Ι.Α και στην τράπεζα ερωτήσεων που αυτή προτείνει.

  Έχει τους εξής στόχους:
  • Να παρέχει επαρκείς πηγές πληροφόρησης/ μελέτης
  • Να απλοποιεί/ οργανώνει τη μελέτη παρέχοντας πολλαπλούς τρόπους δόμησης της σε

  Ιστοσελίδα Ιστοσελίδες,  Ενότητα ιστοσελίδων Ενότητα ιστοσελίδων, pdf με νομοθεσία Νομοθεσία, Ερωτήσεις/ κουίζ Ερωτήσεις/ κουίζ και λεξικό λεξικό

  • Να δώσει τη δυνατότητα διαρκών ελέγχων στη γνώση των ερωτήσεων της τράπεζας ερωτήσεων της Επ.Ε.Ι.Α
  • faceΝα δώσει τη δυνατότητα εξάσκησης με πολλά τεστ
 • Κεφάλαιο Β1

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

 • Κεφάλαιο Β2

  ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ,  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

 • Κεφάλαιο B3

  ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  • 69 ερωτήσεις στο Κεφάλαιο Β3 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο Κεφάλαιο Β2
  • Τεστ στο Κεφάλαιο Β3 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο 69 ερωτήσεις στο Κεφάλαιο Β3
 • Κεφάλαιο Β4

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

 • Κεφάλαιο Β5

  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

  • 133 ερωτήσεις στο Κεφάλαιο Β5 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο Κεφάλαιο Β4
  • Τεστ στο Κεφάλαιο Β5 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Έχετε βαθμό στο 133 ερωτήσεις στο Κεφάλαιο Β5
 • Κεφάλαιο Β6

  ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  • 58 ερωτήσεις στο Κεφάλαιο Β6 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο Κεφάλαιο Β5
  • Τεστ στο Κεφάλαιο Β6 Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Έχετε βαθμό στο 58 ερωτήσεις στο Κεφάλαιο Β6
 • Θέμα 7

  • Τεστ παρόμοιο με των εξετάσεων Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός αν: Πετύχετε το απαιτούμενο σκορ στο Τεστ στο Κεφάλαιο Β6