Πιστοποιητικά Α΄, Β',Γ΄ & Δ΄ για τους Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

100% επιτυχία στις εξετάσεις της ΤτΕ.

Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι να βοηθήσουν όσους επιθυμούν στην απόκτηση των Πιστοποιητικών Α, Β,  Γ ή του Πιστοποιητικού Δ. Βασίζοναι στη ύλη που προτείνει η Επ.Ε.Ι.Α και στις τράπεζες ερωτήσεων που αυτή προτείνει.

Έχουν τους εξής στόχους:
  • Να παρέχουν επαρκείς πηγές πληροφόρησης/ μελέτης
  • Να απλοποιούν/ οργανώνουν τη μελέτη παρέχοντας πολλαπλούς τρόπους δόμησης της ύλης σε

Ιστοσελίδα Ιστοσελίδες,  Ενότητα ιστοσελίδων Ενότητα ιστοσελίδων, pdf με νομοθεσία Νομοθεσία, Ερωτήσεις/ κουίζ Ερωτήσεις/ κουίζ και λεξικό λεξικό

  • Να δώσουν τη δυνατότητα διαρκών ελέγχων στη γνώση των ερωτήσεων  της Επ.Ε.Ι.Α
  • Να δώσουν τη δυνατότητα εξάσκησης με πολλά τεστ

 Τα e-μαθήματα τρέχουν κάθε φορά που η ΤΤΕ κάνει εξετάσεις από τον  Ιούνιο του 2013. Το ποσοστό επιτυχίας των συνδρομητών των e-μαθημάτων είναι σταθερά σε 100%!  Δείτε την αξιολόγησή τους από τους συμμετέχοντες ... εδώ.

Οι επόμενες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 26, 27 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα (Α, Β, Γ, Δ) και 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. 

 

 Πώς μπορώ να εγγραφώ στα μαθήματα;

logoΜπορείτε να μπείτε στα μαθήματα ως επισκέπτες, αρκεί να κάνετε κλικ πάνω στο όνομά τους στη συνέχεια της σελίδας.'Εχετε μια στη διάθεσή σας ένα μέρος των μαθημάτων για την πληροφόρησή σας

Οι δραστηριότητες όμως δέχονται μόνο εγγεγραμμένα μέλη του site. Μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα.

πιστοποιητικό ΑΗ εξεταστέα ύλη αποτελείται από εξακόσιες δέκα (610) ερωτήσεις κατανεμημένες σε έξι (6) ενότητες. Κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί σε δέκα (10) ερωτήσεις από κάθε μια από τις έξι (6) ενότητες που απαρτίζουν την ύλη. Για την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου απαιτείται η ορθή απάντηση σε έξι (6) τουλάχιστον ερωτήσεις από τις δέκα (10) κάθε ενότητας, που θα επιλέγονται με κλήρωση. Μικρότερος αριθμός ορθών απαντήσεων, έστω και σε μία ενότητα, καθιστά την εξέταση ανεπιτυχή.

Από 1/1/2015 απαιτείται επιπλέον ορθή απάντηση στις 48 από τις 60 συνολικά ερωτήσεις (ποσοστό 80%).

Για τα Πιστοποιητικό Επιπέδου Β, οι εξετάσεις περιλαμβάνουν δύο αυτοτελή και διακριτά τμήματα.

  • Το πρώτο τμήμα εξετάσεων είναι γραπτό με σύστημα πολλαπλής επιλογής (multiple choice).
  • Το δεύτερο τμήμα εξετάσεων είναι προφορικό με μορφή συνέντευξης και αποσκοπεί στη διακρίβωση των προσωπικών ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων του υποψηφίου σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας για το οποίο πιστοποιείται.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικών Επιπέδου Β και Γ είναι αναγκαία η επιτυχής εξέταση και στα δύο αυτοτελή τμήματα της εξέτασης. Η συμμετοχή στην προφορική εξέταση επιτρέπεται μόνον εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στη γραπτή εξέταση.

Η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης  αποτελείται από 463 ερωτήσεις κατανεμημένες σε έξι (6) ενότητες. Κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί σε δέκα (10) ερωτήσεις από κάθε μια από τις έξι (6) ενότητες που απαρτίζουν την ύλη. Για την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου απαιτείται η ορθή απάντηση σε έξι (6) τουλάχιστον ερωτήσεις από τις δέκα (10) κάθε ενότητας, που θα επιλέγονται με κλήρωση. Μικρότερος αριθμός ορθών απαντήσεων, έστω και σε μία ενότητα, καθιστά την εξέταση ανεπιτυχή.

Επιπλέον απαιτείται ο συνολικός βαθμός της εξέτασης να είναι τουλάχιστον 80%.

Πιστοποίηση ΓΓια τα Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ, οι εξετάσεις περιλαμβάνουν δύο αυτοτελή και διακριτά τμήματα.

  • Το πρώτο τμήμα εξετάσεων είναι γραπτό με σύστημα πολλαπλής επιλογής (multiple choice).
  • Το δεύτερο τμήμα εξετάσεων είναι προφορικό με μορφή συνέντευξης και αποσκοπεί στη διακρίβωση των προσωπικών ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων του υποψηφίου σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας για το οποίο πιστοποιείται.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικών Επιπέδου Β και Γ είναι αναγκαία η επιτυχής εξέταση και στα δύο αυτοτελή τμήματα της εξέτασης. Η συμμετοχή στην προφορική εξέταση επιτρέπεται μόνον εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στη γραπτή εξέταση.

Η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης  αποτελείται από 484 ερωτήσεις κατανεμημένες σε έξι (6) ενότητες. Κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί σε δέκα (10) ερωτήσεις από κάθε μια από τις έξι (6) ενότητες που απαρτίζουν την ύλη. Για την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου απαιτείται η ορθή απάντηση σε έξι (6) τουλάχιστον ερωτήσεις από τις δέκα (10) κάθε ενότητας, που θα επιλέγονται με κλήρωση. Μικρότερος αριθμός ορθών απαντήσεων, έστω και σε μία ενότητα, καθιστά την εξέταση ανεπιτυχή.

Από 1/1/2015 απαιτείται επιπλέον ορθή απάντηση στις 48 από τις 60 συνολικά ερωτήσεις (ποσοστό 80%).