μαθηση2.0
Το μαθήματα βασίζονται σε μετάφραση από τα αγγλικά της 3ης Ενότητας του Open ICDL (2008-2010) σύμφωνα με σχετική άδεια (για μετάφραση και χρήση) που είχε παραχωρηθεί από το ICDL Foundation Africa στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης). Υπό την εκπαιδευτική υπευθυνότητα των καθηγητών: Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ και Β. ΔΑΓΔΙΛΕΛΗ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης προσέφερε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως μαθήματα Open ICDL κατά την περίοδο 2007-2009.

Η ενημέρωση του υλικού σε LibreOffice Calc και η ανακατασκευή του μαθήματος έγινε από τον Βασίλη Παλίλη. Η ενημέρωση του υλικού σε LibreOffice Impress και η ανακατασκευή του μαθήματος έγινε από τον Γιώργο Χαλατζογλίδη.

Από το καλοκαίρι του 2011 διατίθενται και θα εξακολουθήσουν να διατίθενται ελεύθερα στο freemoodle.org προσπαθώντας να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο με την εκπαίδευση μέσω Moodle.

Τον Ιούνιο του 2012 βραβεύηκαν με σφραγίδα καλής ψηφιακής πρακτικής από τη δράση Μάθηση2.0

Τα μαθήματα είναι εναρμονισμένα με το syllabus της diploma  για την πιστοποίηση Core σε αυτά.

 Αυτά τα έργα χορηγούται με άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.

 

 
Libre Ofiice logoΤο μάθημα αυτό έχει ως θέμα τη χρήση Υπολογιστικών Φύλλων με τη χρήση της εφαρμογής LibreOffice.org Calc. Το υλικό του μαθήματος αποτελεί την 4η Ενότητα του open ICDL.
Αποτελείται από τις ενότητες:
 1. Εβδομάδα Γνωριμίας και Προσαρμογής
 2. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή
 3. Κελιά
 4. Φύλλα εργασίας
 5. Τύποι και Συναρτήσεις
 6. Μορφοποίηση
 7. Διαγράμματα
 8. Εκτύπωση
Ακολουθεί η τελική αξιολόγηση τω σπουδαστών. Εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης (γι'αυτό απαιτούνται η επιτυχής διεκπεραίωση  τεστ και εργασιών)
impress bannerΤο μάθημα αυτό έχει ως θέμα τη χρήση Παρουσιάσεων με τη χρήση της εφαρμογής LibreOffice.org Impress.
Το υλικό του μαθήματος αποτελεί την 6η Ενότητα του open ICDL.
Αποτελείται από τις ενότητες:
Εβδομάδα Γνωριμίας και Προσαρμογής
 • Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Παρουσιάσεων
 • Δημιουργία Παρουσίασης
 • Κείμενο και Γραφικά
 • Διαγράμματα, Γραφήματα και Σχεδιασμένα Αντικείμενα
 • Εφε παρουσίασης Διαφανειών
 • Προετοιμασία Εκτύπωσης
Ακολουθεί η τελική αξιολόγηση των σπουδαστών. Εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης (γι'αυτό απαιτούνται η επιτυχής διεκπεραίωση τεστ ενοτήτων και εργασιών και του τελικού τεστ)