Σφαίρα

Σφαίρα λέγεται το στερεό σώμα που παράγεται, αν περιστρέψουμε ένα κυκλικό δίσκο (Ο, ρ) γύρω από μία διάμετρό του.

 

Περισσότερα...

» Το λεξικό "Μαθηματική ορολογία"