Ευθεία

Οι γραφικές παραστάσεις των ακόλουθων συναρτήσεων είναι ευθείες γραμμές:

Η γραφική παράσταση είναι ευθεία γραμμήbold italic x bold equals bold italic lambda  Ευθεία παράλληλη στον άξονα bold italic y που περνά από το σημείο bold left parenthesis bold italic lambda bold comma bold 0 bold right parenthesis

bold italic y bold equals bold italic beta  Ευθεία παράλληλη στον άξονα bold italic x που περνά από το σημείο bold left parenthesis bold 0 bold comma bold italic beta bold right parenthesis

bold italic y bold equals bold italic alpha bold italic x  Ευθεία με κλίση bold italic alpha  που περνά από το σημείο bold left parenthesis bold 0 bold comma bold 0 bold right parenthesis, την αρχή των αξόνων. Είναι η γραφική παράσταση των ανάλογων μεγεθών.

bold italic y bold equals bold italic alpha bold italic x bold plus bold italic beta  Ευθεία με κλίση bold italic alpha  που τον άξονα bold italic x στο σημείο bold italic capital lambda open parentheses bold minus bold beta over bold alpha bold comma bold 0 close parentheses και τον άξονα bold italic y στο σημείο bold italic capital kappa open parentheses bold 0 bold comma bold italic beta close parentheses

 

Δείτε περισσότερα... εδώ.

» Το λεξικό "Μαθηματική ορολογία"