Δραστηριότητες...

Moodle Mobile MOOC

Moodle Mobile MOOC

από Vasilis Palilis -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Ολοκληρώθηκε το πολύ ενδιαφέρον ΜΟΟC που διοργάνωσε ο Moodle Mentor και φίλος Stuart Mealor.

Συμμετείχαμε και ανταλλάξαμε ιδέες για το mobile learning κι όλες τις σύγχρονες εξελίξεις πολλοί Instructional & Moodle designers από όλον τον πλανήτη! Ήταν πολύ γόνιμες μέρες!