Συμμετοχή στο imoot16!

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis
Συμμετοχή στο imoot16!
από Vasilis Palilis - Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2017, 5:57 μμ
 

Πριν λίγο ολοκληρώθηκε και η δεύτερη παρουσίαση της εργασίας μου Designing courses for Personalized learning. The use of quiz for selecting sections που κάναμε μαζί με τον Γιάννη Αράπογλου.

feedback.PNG

Επιγραμματικά είναι μια μέθοδος επιλογής του εκπαιδευτικού περιεχομένου από τους μαθητές που είχε θετική απόκριση στους συνέδρους, παρ' όλη τη (μαθηματική) δυσκολία της.

Η εργασία αναρτήθηκε αναλυτικά στο www.moodleworld.com και σχολιάστηκε από τον Jaswinder Singh.