Δραστηριότητες...

Διαδραστικά μαθηματικά

Διαδραστικά μαθηματικά

από Vasilis Palilis -
Αριθμός απαντήσεων: 0
Διαρδαστικά μαθηματικά

Η συνεργασία με την εταιρία λογισμικού για τα μαθηματικά και τις επιστήμες wiris.com είχε αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα.

Η learn-era.gr είνια το μοναδικό ελληνικό εκπαιδευτικό site που περιέχει διαδραστκές ασκήσεις στα μαθηματικά του Γυμνασίου.

Στην παγκόσμια συλλογή τέτοιων ασκήσεων έχουμε τη χαρά να είμαστε πρώτοι Έλληνες εισηγητές τέτοιων ασκήσεων. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη συλλογή και να μελετήσετε τις διαδραστικές ασκήσεις.

stem.PNG