Οι εξελίξεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis
Οι εξελίξεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια
από Vasilis Palilis - Κυριακή, 19 Απρίλιος 2015, 5:40 μμ
 


Μετά τη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τη νέα ΔΕΠΠΣ αποσαφηνίστηκε ότι ο τρόπος εισαγωγής στα "ιστορικά" Πρότυπα Γυμνάσια θα καθοριστεί από τους συλλόγους διδασκόντων σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ, σε αντίθεση με τα Πειραματικά που η εισαγωγή θα γίνει με κλήρωση. 

Δείτε την ανακοίνωση ... εδώ.

Για τη διαδικασία εγγραφών ... εδώ.