Επικαιροποίηση μαθημάτων για τα πιστοποιητικά Α & Δ

 
Picture of Vasilis Palilis
Επικαιροποίηση μαθημάτων για τα πιστοποιητικά Α & Δ
by Vasilis Palilis - Sunday, 4 August 2013, 1:37 PM
 

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση των μαθημάτων για πιστοποιητικά Α & Δ. Ενημερώθηκε το θεωρητικό μέρος και διορθώθηκαν οι ερωτήσεις, είναι ίδιες με την τελευταία έκδοση της εποπτικής αρχής.