Η γνώμη των χρηστών για τα e-μαθήματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

 
Φωτογραφία Vasilis Palilis
Η γνώμη των χρηστών για τα e-μαθήματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
από Vasilis Palilis - Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2013, 2:34 μμ
 

Διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη στις 15 και 16 Ιουνίου οι εξετάσεις πιστοποίησης Α και Δ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από την ΤΤΕ.

Ένας μικρός αριθμός υποψηφίων χρησιμοποίησε τα e-μαθήματα Α ή Δ για την προετοιμασία του.

Συμμετείχαν και στα ερωτηματολόγια εξιολόγησης της πιλοτικής φάσης αυτών των μαθημάτων. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Αξιολόγηση
 Βαθμολόγηση
 "Αστέρια"που ταιριάζουν (άριστα το 5)  5
Πόσο βοηθήθηκε η προσπάθεια των υποψηφίων από τα e-μαθήματα  95%
Πόσο λειτουργική ήταν η δομή των μαθημάτων  90%
Πόσο βοηθήθηκε η προσπάθεια των υποψηφίων από τα τεστ των e-μαθημάτων  95%
Πόσο βοηθήθηκαν οι υποψήφιοι από τους υπευθύνους των μαθημάτων 100%

 

 Τους ευχαριστώ και εύχομαι καλά αποτελέσματα!

Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα σε όσους πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.