Νερό

Το νερό, είναι το κυρίαρχο συστατικό κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη μας. Τα 7/10 της επιφάνειας της γης καλύπτονται από νερό, το 97% του οποίου είναι αλμυρό και βρίσκεται στις θάλασσες και τους ωκεανούς, ενώ το 3% είναι γλυκό και βρίσκεται στα ποτάμια και τις λίμνες. Πολύ μικρή ποσότητα νερού βρίσκεται και στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας

νερόΤο νερό είναι το μόνο υλικό το οποίο το συναντάμε καθημερινά στη φύση και στις τρεις φυσικές καταστάσεις: αέρια, υγρή, στερεή. Η αλλαγή φυσικής κατάστασης του νερού από υγρό σε αέριο μπορεί να γίνει είτε αποκλειστικά από την ελεύθερη επιφάνειά του (εξάτμιση), είτε από όλη τη μάζα του (βρασμός). Και στις δύο περιπτώσεις η αλλαγή γίνεται με απορρόφηση θερμότητας. Η αντίστροφη μετατροπή, από αέρια σε υγρό, ονομάζεται υγροποίηση και πραγματοποιείται με ταυτόχρονη αποβολή ενέργειας από το αέριο νερό προς το περιβάλλον.

Το νερό είναι ο ισχυρότερος διαλύτης στη φύση.

 

νερόΗ πιο σημαντική αιτία για την ύπαρξη ζωής στη Γη είναι το νερό. Η ζωή τουλάχιστον με τη μορφή που τη γνωρίζουμε, δε θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί χωρίς την ύπαρξη νερού.

» Το λεξικό "Ορολογία φυσικής"