Πέψη

ονομάζεται η διαδικασία με την οποία ο οργανισμός μας παίρνει από τις τροφές τα χρήσιμα στοιχεία.

» Το λεξικό "Ορολογία φυσικής"