Δύναμη

Μία δύναμη μπορεί…

  •  δύναμηνα αλλάξει την κινητική κατάσταση ενός σώματος, δηλαδή να αυξήσει ή να μειώσει την την ταχύτητά του ή να αλλάξει την κατεύθυνση της κίνησής του ή
  • να παραμορφώσει ένα σώμα μόνιμα ή προσωρινά.

δυναμόμετροΟι δυνάμεις ασκούνται με επαφή ή από απόσταση.
Τις δυνάμεις δεν τις βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτές ασκούνται από τα αποτελέσματά τους.

Δυναμόμετρα είναι τα όργανα που χρησιμοποιούμε, για να μετράμε τις δυνάμεις.

Μονάδα μέτρησης της δύναμης είναι το 1N ( Newton). Διευκολύνει η αναλογία ότι 1Νewton είναι το βάρος ενός σώματος που έχει μάζα 100 γραμμάρια.

» Το λεξικό "Ορολογία φυσικής"