Μάζα

Η μάζα ενός σώματος εκφράζει το ποσό της ύλης από το οποίο αποτελείται. Η μάζα ενός υλικού σώματος είναι το άθροισμα της μάζας των μορίων του. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα των μορίων και το πλήθος τους, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μάζα του σώματος.

πρότυπο kgΜονάδα μέτρησης της μάζας είναι το χιλιόγραμμο ή κιλό (1 Kg). Το πρότυπο χιλιόγραμμο φυλάσσεται στο Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στο Παρίσι. Το πολύτιμο αυτό πρότυπο είναι κατασκευασμένο από κράμα πλατίνας και ιριδίου και φυλάσσεται με μεγάλη προσοχή σε σταθερές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

» Το λεξικό "Ορολογία φυσικής"