Οξυγόνο

οξυγόνοΕίναι  χημικό στοιχείο, το χημικό του σύμβολο είναι "Ο".  Με τον όρο "οξυγόνο" εννοούμε το αέριο μοριακό οξυγόνο που έχει μοριακό τύπο Ο2 (Ο=Ο), αποτελείται δηλ. από δύο άτομα ενωμένα. Έχει θερμοκρασία τήξης -218,79 °C και βρασμού -182,95 °C.

Είναι ένα από τα 27 απαραίτητα χημικά στοιχεία για τη ζωή. Μαζί με τον άνθρακα, το υδρογόνο και το άζωτο αποτελούν, σε ποσοστό, το 96% (κατά βάρος) των ζωντανών οργανισμών.

Είναι απαραίτητο για την αναπνοή όλων των φυτών και των ζώων χάρη στην οποία οι οργανισμοί παίρνουν ενέργεια διασπώντας τις τροφές. Είναι αναγκαίο σε όλες τις καύσεις, αντιδράσεις κατά τις οποίες μετατρέπεται η χημική ενέργεια των καυσίμων σε θερμότητα.

Παράγεται από τα φυτά κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης.

όζονΑπό άτομα οξυγόνου συνίσταται και το όζον, Ο3.Το στρώμα του όζοντος στην ανώτερη ατμόσφαιρα (οζονόσφαιρα) είναι πολύ σημαντικό για την διατήρηση της ζωής, καθώς προστατεύει τους οργανισμούς απορροφώντας μεγάλο μέρος της επιβλαβούς υπεριώδους ακτινοβολίας που περιέχεται στην ηλιακή ακτινοβολία.

» Το λεξικό "Ορολογία φυσικής"