Μάθημα προετοιμασίας για το Πιστοποιητικό επιπέδου Α΄ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

 
Picture of Vasilis Palilis
Μάθημα προετοιμασίας για το Πιστοποιητικό επιπέδου Α΄ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
by Vasilis Palilis - Tuesday, 2 April 2013, 6:14 PM
 

Είναι διαθέσιμα!

Με πλούσιο υλικό και πολλαπλούς τρόπους εξοικείωσης με τις ερωτήσεις των εξετάσεων.

Με ένα πολύ αναλυτικό λεξικό που βοηθάει στην κατανόηση κι εμπέδωση της ορολογίας.