Δραστηριότητες...

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

από Vasilis Palilis -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2015 παρακολούθησα επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 185 ωρών με αντικείμενο την «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» που διενεργήθηκαν από το «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Ε.Κ.Π.Α.

Βεβαίωση επιμόρφωσης

Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης