Σταυρόλεξο με αριθμούς

Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο, κατόπιν κάνε click στο "Έλεγχος" για να ελέγξεις την απάντησή σου.
Αν δυσκολεύεσαι, κάνε click στο "Βοήθεια" για να γραφεί o επόμενος αριθμός.
Κάνε Click σε αριθμό του πλέγματος για να δεις τον ορισμό γι΄αυτόν τον αριθμό.
1    2          
    3        
          
  4   5         
          
 6   7          
          
          
8     9         
   10         

Οριζόντια:

1. Ο αριθμός αυτός είναι κατά μια δεκάδα μικρότερος από το μεγαλύτερο τριψήφιο φυσικό αριθμό.
3. Ο φυσικός αριθμός που προκύπτει όταν ο 495.123 στρογγυλοποιηθεί στη δεκάδα χιλιάδων.
4. Ο φυσικός αριθμός αυτός είναι κατά πέντε μονάδες μεγαλύτερος και δυο δεκάδες μικρότερος από το μικρότερο τετραψήφιο αριθμό.
6. Ο φυσικός αυτός αριθμός είναι ο μικρότερος τετραψήφιος που το ψηφίο των εκατοντάδων είναι το μεγαλύτερο δυνατό. Το άθροισμα των ψηφίων του είναι 18
8. Είναι ο μεγαλύτερος τετραψήφιος αριθμός του μοτίβου: 1.001, 2002, 3.003 ....
10. Είναι η διαφορά του μεγαλύτερου πενταψήφιου φυσικού αριθμού από τον μεγαλύτερο εξαψήφιο φυσικό αριθμό.

Κάθετα:

2. Ο φυσικός αυτός αριθμός είναι ο αμέσως προηγούμενος του 9.100.
3. Ο φυσικός αυτός αριθμός αυτός είναι ο αμέσως επόμενος του 504.
5. Ο αριθμός αυτός είναι επτά εκατοντάδες μεγαλύτερος από το μικρότερο τριψήφιο αριθμό
7. Είναι ο φυσικός αριθμός που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση του 8.999 στη δεκάδα.
9. Είναι ο αμέσως προηγούμενος φυσικός αριθμός του μικρότερου τριψήφιου αριθμού.