Κάνε ... λίγες πράξεις

Συμπλήρωσε όλα τα κενά και κάνε Click "Έλεγχος" για να ελέγξεις την απάντησή σου.
Αν δυσκολεύεσαι, κάνε click στο "Βοήθεια" για να γραφεί το επόμενο γράμμα.
Μπορείς επίσης να κάνεις Click "[?]" για περισσότερη βοήθεια.
Πρόσεξε όμως ότι χάνεις βαθμούς όταν ζητάς βοήθεια!
Κάνε τη διαίρεση 90004:24
Συμπλήρωσε πρώτα τα κενά με τα πολλαπλάσια, την προπαίδεια του διαιρέτη:

24, , , , , , , , ,
Κατόπιν κάνε τη διαίρεση:

9 0 0 0 4   2 4    
_  
   
_    
   
_      
   

Κάνε τη δοκιμή:
0
X 0 00
0
+
+