Διαπνοή

η αποβολή νερού από τα φυτά προς το περιβάλλον ονομάζεται διαπνοή.

διαπνοήΗ ανταλλαγή των αερίων κατά τη φωτοσύνθεση και την αναπνοή γίνεται από μικροσκοπικούς πόρους, που ονομάζονται στόματα. Όταν τα στόματα ανοίγουν, για να περάσει οξυγόνο ή διοξείδιο του άνθρακα, ταυτόχρονα εξατμίζεται και νερό. Αυτή η αποβολή νερού από τα φυτά προς το περιβάλλον ονομάζεται διαπνοή.

» Το λεξικό "Ορολογία φυσικής"