• Διαγωνίσματα

  • Επανάληψη σε κάθε ενότητα χωριστά.
  • Διαγώνισμα στους αριθμούς Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Επιτυγχάνετε το απαιτούμενο σκορ στο M.O: Οι αριθμοί
  • Διαγώνισμα στα ποσοστά και τα ποσά Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Επιτυγχάνετε το απαιτούμενο σκορ στο M.O.: Ποσά. Ποσοστά. Εξισώσεις.
  • Διαγώνισμα στις βασικές γεωμετρικές έννοιες Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Επιτυγχάνετε το απαιτούμενο σκορ στο M.O.: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
  • Διαγώνισμα, συμμετρία,τρίγωνα, παραλληλόγραμμα Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός:
   • Η δραστηριότητα Αξιολόγηση της 4ης ενότητας είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
   • Επιτυγχάνετε το απαιτούμενο σκορ στο M.O.: Συμμετρία. Τρίγωνο. Παραλληλόγραμμο
Συμμετρία. Τρίγωνο. ΠαραλληλόγραμμοΤελευταίος γύρος!