• Για τη γνώση... Για τις εξετάσεις...

 • Τελευταίος γύρος!

  • Επανάληψη σε όλη την ύλη
  • Αξιολόγηση του e-μαθήματος από τους μαθητές του
  • Γενικό Διαγώνισμα Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός:
   • Επιτυγχάνετε το απαιτούμενο σκορ στο Μ.Ο Διαγωνίσματα
   • Η δραστηριότητα Αξιολόγηση του μαθήματος είναι επισημασμένη ως ολοκληρωμένη
  • Γενική πρόβα! Κουίζ
   Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Επιτυγχάνετε το απαιτούμενο σκορ στο Γενικό Διαγώνισμα
Διαγωνίσματα